Skip to main content
Greinar

Reyndu að skilja og hvetja aðra í kring um þig

By janúar 30, 2015No Comments

Reyndu að skilja og hvetja aðra í kring um þig

Gunnlaug Thorlacius, f.h. Geðverndarfélags Íslands .

Í sjöunda geðorðinu: reyndu að skilja og hvetja aðra í kring um þig, felst ágæt speki sem er vel til þess fallin að ýta undir samkennd og einingu óháð andlegu atgervi fólks. Hvatning veitir einstaklingum tilgang og stefnu og eykur vilja þeirra til að standast þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Hvatning ýtir undir virðingu, áhuga og umhyggju í samskiptum manna. Hvöt er skilgreind sem innri drifkraftur eða skyndileg löngun. Orðið hvatning hefur sömu merkingu og latneska orðið motivus, sem þýðir að hreyfa sig og því má líta svo á að hvatning sé innra afl sem drífur fólk áfram í átt að settum markmiðum.

Geðsjúkdómar fara ekki í manngreinarálit og hver sem er getur átt á hættu að veikjast. Með aukinni þekkingu og markvissari endurhæfingu hefur þeim hins vegar fjölgað sem hafa náð góðum bata og endurheimt lífsgæði sín eftir að hafa veikst af geðsjúkdómum. Geðsjúkdómar eru ekki frábugðnir öðrum alvarlegum sjúkdómum að því leyti að þeir geta haft talsverð áhrif á alla fjölskylduna. Það er mikilvægt að hjálpa öllum sem standa að hinum veika að ná bata. Leiðarljós Geðverndarfélags Íslands er að standa vörð um geðheilbrigði og stuðla að forvörnum. Út frá gildum félagsins að fræða, fyrirbyggja, rannsaka og vinna saman voru sett markmið sem fela í sér að félagið mun leggja áherslur á forvarnir í geðheilbrigðismálum auk þess sem markmiðið er að styðja við og hvetja þá sem vilja leggja sitt af mörkum. Það er von okkar hjá Geðverndarfélagi Íslands að það megi verða þeim hvatning og styrkur sem á þurfa að halda.

Markvissari ákvæði
Að mati stjórnar Geðverndarfélags Íslands skortir markvissari ákvæði í íslensk lög til samræmis við önnur norræn ríki þegar kemur að forvörnum og þjónustu við börn sem eiga foreldra með langvinn veikindi. Mikilvægt er að mörkuð verði heildræn stefna í geðheilbrigðismálum til framtíðar og þá er okkur kappsmál að hugað verði vel að börnum því þeirra rödd hefur ekki verið sterk hingað til. Oft er talað um mikilvægi þess að ná sátt við fortíðina svo hún standi ekki í vegi fyrir því að við njótum lífsins í dag. Það er því mikilvægt að hvetja og styðja við börn og unglinga sem glíma við erfiðleika og reyna þannig að minnka líkurnar á að fortíðin hamli þroska þeirra síðar meir.

Einhvers staðar las ég spakmæli sem var á þessa leið; Allir sem við hittum eru í einhvers konar baráttu sem við vitum ekkert um, því er mikilvægt að sýna nærgætni – alltaf.
Greinin er sjöunda greinin af tíu í greinaröð jafn margra úrræða og/eða félaga á geðheilbrigðissviðinu á höfuðborgarsvæðinu um Geðorðin 10.