Skip to main content
Hugarafl stofnað 2003

Mikið til málanna að leggja

Hugarafl var stofnað í júní 2003 af iðjuþjálfa með víðtæka reynslu af geðheilbrigðismálum og 4 notendum í bata.  Hópurinn þekktist vel og hafði starfað saman áður á öðrum vettvangi og vissi að hann hafði töluvert til málanna að leggja. Var því ákveðið að stilla saman strengi og byrjað að hittast í Grasagarðinum í Laugardal þar sem hugmyndirnar urðu til, þróuðust og urðu að veruleika.

Fimmmenningarnir höfðu háleit markmið þegar þeir ákváðu að stofna Hugarafl og fóru aðrar leiðir en vant var.  Þeir settu hugmyndir sínar í púkk og fylgdu eftir hugsjónum og löngun til að hafa áhrif og gera breytingar í okkar samfélagi.

Svipmyndir frá fyrstu árum Hugarafls
Virkur notendahópur

Valdefling í verki

Hugarafl eru fjölmenn baráttusamtök

Hugarafl er langstærsti virki notendahópur á Íslandi og ekki er vitað til þess að svo stór hópur notenda sé virkur meðal frændþjóða okkar á norðurlöndum. Í Hugarafli eru nú um 270 félagsmenn og starfið hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Í viku hverri eru haldnir tveir fundir þar sem starf Hugarafls er rætt, verkefni rædd og staðan á þeim, hugmyndafræði valdeflingar er á dagskrá einu sinni í viku, batamódelið er einnig rætt einu sinni í viku, hvað er efst á baugi hjá hverjum og einum og áfram mætti telja. Fagfólk og notendur starfa saman og taka sameiginlegar ákvarðanir. Öll umræða fer fram á jafningjagrunni, hver og einn er hvattur til að láta rödd sína heyrast, hafa skoðun, koma henni á framfæri og taka þátt. Þessi vettvangur er til þess ætlaður að nýta reynslu þeirra er þekkja geðraskanir og vera uppbyggjandi í bataferli hvers og eins. Einnig að deila reynslunni og vera hvort öðru fyrirmynd og stuðningur. Markmið hópsins eru þau að hafa áhrif á íslenskt geðheilbrigðiskerfi, að minnka fordóma, vera sýnileg í gegnum ýmiskonar verkefni og opinni þátttöku í samfélagsumræðu, stuðla að aukinni þekkingu um bata og bataferli, að efla samstarf notenda og fagfólks og sýna það í verki, stuðla að breidd í þjónustu við fólk með geðraskanir og stuðla að auknum mannréttindum fólks með geðraskanir.

Brautryðjendur

Margþætt áhrif

Hugarafl hefur með starfi sínu haft mikil áhrif og í mörg ár hefur verið sótt í hópinn vegna stefnumótunar innan ráðuneyta, Reykjavíkurborgar og Landspítalans svo fátt eitt sé nefnt. Leitað er til hópsins með kynningar á geðrækt, reynslu fólks með geðraskanir, bataferli, valdeflingu og batamódelinu.

Hugarafl hefur með baráttu sinni átt stóran þátt í að breyta og bæta íslenskt geðheilbrigðiskerfi.  Sem dæmi eru hugtökin bati og valdefling nú almennt notuð innan kerfisinsins en þau þekktust vart þegar starf Hugarafls hófst.

Valdefling og batamódelið er markvisst notað sem hugmyndafræði og aðferð til að efla starfið og einstaklinginn. Hópurinn virkar þannig sem forvörn, uppbygging í bataferli og endurhæfing.

Rúmrask við geðdeildina