Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi

Lýsing á dagskrárliðum Hugarafls árið 2022

Hópastarf, verkefnavinna og virk þátttaka byggð á valdeflingu, batahugmyndafræði og jafningjagrunni

Hópastarf, verkefnavinna og virk þátttaka byggð á valdeflingu, batahugmyndafræði og jafningjagrunni. Boðið er upp á hópa leidda af einstaklingum með fagmenntun sem og einstaklingum með persónulega reynslu af andlegum áskorunum. Dagskráin samanstendur af 6 vikna lotum með mismunandi hópa í hverri lotu. Lotukerfið varð fyrir valinu til að miðla efnistökunum á hnitmiðaðan hátt, bjóða upp á fjölbreytt starf og gefa tækifæri á myndun og þróun nýrra hópa.

Aðstandendahópur

Aðstandendahópurinn hefur verið starfræktur frá upphafi Hugarafls. Hér er reynsla aðstandenda sett í farveg, reynslunni er miðlað til nýrra meðlima sem eru í fyrsta sinn að kynnast andlegum áskorunum í fjölskyldunni og vantar stuðning til að efla bjargráð og að koma auga á leiðir. Þagnarskylda er höfð í heiðri á fundunum. Einnig er lögð áhersla á að málflutningur fundarmanna sé þannig að umræða fari vel fram og að ekki sé talað neikvætt um persónur eða þær nafngreindar. Auður Axelsdóttir leiðir þennan hóp og fær einnig aðstoð frá aðstandendum við utanumhald.

Bati

Klukkutímalangur hópur sem ræðir batahugmyndafræðina sem er einn af máttarstólpunum í allri starfsemi Hugarafls. Hópurinn er leiddur af Grétari Björnssyni og byggir á gagnrýnni umræðu um viðteknar venjur í geðheilbrigðiskerfinu og batahugmyndafræði sem hefur reynst fólki vel í bataferli sínu. Hópurinn fer fram á zoom.

Drekasmiðja

Thelma Ásdísardóttir ráðgjafi frá Drekaslóð heldur vikulegar tveggja klukkustunda vinnustofur þar sem þátttakendum gefst færi á að ræða áhrif áfallasögu á sjálfsmynd, samskipti og tengslamyndun. Efnið er sett fram á uppbyggilegan, hvetjandi hátt sem ýtir undir að hvert og eitt finni sína leið að betri líðan. Hópurinn fer fram á zoom.

Gagnrýnin hugsun

Svava Arnardóttir býður upp á 90 mín hóp sem hittist vikulega í gegnum zoom. Hópurinn byggir á virkri þátttöku með léttum æfingum og umræðum. Með því að þjálfa upp gagnrýna hugsun er auðveldara fyrir okkur til að meta upplýsingar, rýna í röksemdarfærslur annarra og taka upplýstar ákvarðanir fyrir eigið líf. Þetta kemur að góðum notum í nútímasamfélagi með ótal upplýsingaveitum. Þetta er hjálplegt þegar við kynnum okkur rannsóknir og leiðir til að vinna að eigin bata.

Handverkshorn

María Haukdal og Valgerður Árnadóttir halda utan um handverkshorn í stofunni í Síðumúla, á miðvikudögum kl. 10-12. Öll sem eru að vinna eitthvað í höndunum eða langar bara að spjalla og drekka kaffi, boðin velkomin.

Hugaraflsfundur

Hugaraflsfundir, sem eru eitt af hryggjarstykkjunum í starfsemi Hugarafls, eru einu sinni í viku í tvær klukkustundir í senn og gefa fundargestum tækifæri til að tjá skoðanir sínar, setja mörk, auka einbeitingu og gegna veigamiklu hlutverki þar sem allir félagar hafa atkvæðisrétt við ákvarðanatökur. Hugaraflsfólk er eindregið hvatt til að mæta á Hugaraflsfundi til að taka sameiginlegar ákvarðanir um starfsemina í heild sinni, ræða málefni líðandi stundar og skipuleggja viðburði. Fundirnir fara fram á zoom.

Hugleiðsla og léttar teygjur

Unnur Guðrún Óskarsdóttir jógakennari býður upp á 90 mín hugleiðslu og léttar teygjur í gegnum zoom og í Síðumúla í einu (hybrid fyrirkomulag). Fólk þarf að skrá sig á jóganámskeiðið sem varir þessa lotu, sjá nánar í póstum frá Unni Guðrúnu.

Innri sannfæringar

Þessi hópur sló í gegn í Lágmúlanum og snýr nú aftur! Samtöl leidd af Guffu markþjálfa, byggt á NLP aðferðinni um hvernig orðalag getur haft áhrif á batann okkar, sjálfsmynd og lífsviðhorf. Sjö pláss í boði, skráning í gegnum tölvupóst á fjola@hugarafl.is. Hópurinn hittist í Síðumúla í verkefnaherberginu.

Karlahópur

Grétar Björnsson heldur utan um hópinn sem hittist einu sinni í viku í 60 mínútur í senn. Hópurinn hittist í Síðumúla. Umræða fyrir alla karla til að tala um líðan og geðheilsu, tengjast öðrum og bæta eigin hag.

Kynningarfundur

Áhugasömu fólki sem hefur haft samband við Hugarafl og óskað eftir að gerast meðlimir eða til að fá kynningu á starfsemi Hugarafls, er boðið á kynningarfund sem fer fram einu sinni í viku í Síðumúla, á mánudögum klukkan 11. Það þarf ekki að skrá sig á fundinn. Fjóla, Grétar, Inga Hanna og fleiri sjá um kynninguna þar sem starfsemi og hugmyndafræði Hugarafls er kynnt og rædd við fundargesti. Að því loknu geta þau sem hafa áhuga á að nýta sér starfsemi Hugarafls skrifað undir félagsaðildarsamning.

Kundalini yoga

Unnur Guðrún Óskarsdóttir jógakennari býður upp á tvo kundalini jógatíma, í 90 mín í senn. Sá sem er á þriðjudögum kl. 12:30-13:45 er einungis í Síðumúla en svo er einnig hybrid hópur á miðvikudögum kl. 9-10:30. Tímarnir eru aðlagaðir að þörfum þátttakenda. Fólk þarf að skrá sig á jóganámskeiðið sem varir þessa lotu, sjá nánar í póstum frá Unni Guðrúnu.

Listasmiðjan „Kaffi og krot“

Kristín Stefánsdóttir, Frida Adriana Martins og Kolbrún Jónsdóttir halda utan um opna listasmiðju á mánudögum kl. 10-12 og á miðvikudögum kl. 18-20 í listaaðstöðunni, 2. hæð þar sem eldhúsið var, í Síðumúla. Öll velkomin í hópinn.

Lyfjamálin

Þessi hópur, sem er undir umsjón Auðar Axelsdóttur, er á mánudögum frá kl. 10:30 til 12 og markmið hans eru umræður og fræðsla um markmið og leiðir í lyfjamálum. Að verða margs vísari um geðlyf, aukaverkanir þeirra og fráhvörf, að verða meðvitaðri um leiðir geðheilbrigðiskerfisins til sjúkdómsvæðingar og lyfjanotkun, að fræðast um hvaða hlutverki lyfin gegna eða gegna ekki í bataferli, að fræðast um leiðir til niðurtröppunar og að öðlast þekkingu á “landslagi” lyfjamála í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Í hópnum eru ræddar margs konar leiðir; miðlað er þekkingu um lyf og áhrif þeirra á líkama og sál, efld er þekking á öðrum leiðum og þær bornar saman, aukin er þekking hópsins á lyfjaniðurtröppun og mismunandi úrræðum/leiðum sem er að finna víða erlendis, miðlað er persónulegri reynslu af lyfjum og áhrifum þeirra á hvern og einn og kynnt er hvort fyrir öðru hvaða hlutverk þau hafa haft í bataferlinu. Óskað er eftir virkri þátttöku og æskilegt að hvert og eitt miðli sinni reynslu um málefnið. Hópurinn fer fram bæði á zoom og í Síðumúla (hybrid fyrirkomulag).

Opið spjall um einhverfu

Tilgangur hópsins er að ræða lifaða reynslu af einhverfu á jafningjagrundvelli, án sjúkdómsvæðingar eða fordóma. Hver fundur er með lauslega ákveðið umræðuefni (t.d. skólaganga, félagsleg tengsl) og samanstendur að langmestu leiti af opnu spjalli um það hvernig einhverfa hefur litað upplifanir okkar af umræðuefninu. Hópurinn hittist vikulega á fimmtudögum kl. 11-12 á zoom, en er lokaður fyrir nýju fólki aðra hverja viku. Einnig eru zoomfundir fyrir þau sem hafa áður mætt í hópinn, annan hvern þriðjudag kl. 17:30-18:30. Arnar Eyjólfsson og Frida Adriana Martins sjá um hópinn.

Rvk.Kóp.hópur

Reykjavíkur og Kópavogshópurinn er í höndum Guffu markþjálfa og NLP sérfræðings, Braga sálfræðings, Kristínar og Auðar iðjuþjálfa. Hópurinn er eingöngu fyrir þau sem eru í sérstöku úrræði á vegum þeirra sveitarfélaga. Hópurinn hittist í persónu í fundarherberginu í Síðumúla.

Skipulag endurhæfingar

Hópurinn hittist vikulega og vinnur markvisst í endurhæfingu sinni og mótar eigið bataferli í takt við áætlun um endurhæfingarlífeyri hjá TR. Í þessari lotu eru fjórir ólíkir endurhæfingarhópar í gangi. Fólk velur þann hóp sem þeim hentar og mætir í hann í þessari lotu. Það er velkomið að prófa annan hóp í næstu lotu. Ef það verða forföll þá eru þátttakendur beðin að senda tölvupóst á viðkomandi hópstjóra og á hugarafl@hugarafl.is fyrir tímann.

  • Skipulag endurhæfingar A – hittist í verkefnaherberginu í Síðumúla frá kl. 13-14 (60 mínútna hópur). Þessi hópur er leiddur af María Owén og Sigrún Huld.

  • Skipulag endurhæfingar B – hittist í innri fundarsalnum í Síðumúla og á zoom frá kl. 13-14 (60 mínútna hópur). Þessi hópur er leiddur af Bragi Reynir Sæmundsson og Ragnar Vilhjálmsson sér um tæknimálin þar sem þetta er hybrid fundur.

  • Skipulag endurhæfingar C – hittist á zoom frá kl. 13-14:30 (90 mínútna hópur). Þessi hópur er leiddur af María Haukdal Styrmisdóttir og Svava Hugarafl. Í þessum hópi er tekið hlé um miðbik fundar og meira rými til að tala saman.

  • Skipulag endurhæfingar D (endurhæfing Rvk.Kóp.) – hittist í ytri fundarsalnum, þeim sem er nær stiganum, í Síðumúla, frá kl. 13-14 (60 mínútna hópur). Þessi hópur er eingöngu fyrir þau sem eru í sérstöku utanumhaldi á vegum þjónustusamnings við Reykjavík og Kópavog. Hópurinn er leiddur af Kristín Stefánsdóttir, Guffu og Auður Axelsdóttir.

Valdefling

Hópur opinn öllu félagsfólki, þar sem valdefling er rædd út frá valdeflingarpunktunum 15 og þátttakendur deila eigin reynslu út frá umræðuefni dagsins. Hugmyndafræði valdeflingarinnar kemur frá Judi Chamberlin. Hópurinn er leiddur af  Málfríði Hrund Einarsdóttur og Auði Axelsdóttur. Hópurinn hittist einu sinni í viku í klukkustund í senn. Valdeflingarpunktana 15 má skoða hér: http://hugarafl.is/vinnuskilgreining-a-valdeflingu/. Hópurinn er hybrid, fer fram bæði í innra fundarherberginu og á zoom.

Vídeóstund: Afterlife

Þórunn Þórhallsdóttir og Frida Adriana Martins halda utan um hópinn sem hittist einu sinni í viku í verkefnaherberginu í Síðumúla. Horft er á einn þátt af þáttaröðinni „Afterlife“ eftir Ricky Gervais og umræður í kjölfarið.

Yoga nidra

Unnur Guðrún Óskarsdóttir jógakennari býður upp á 90 mínútna slökun tvisvar sinnum í viku með leiddri hugleiðslu og ásetningi. Fyrri hópurinn er í hybrid útfærslu á fimmtudögum kl. 9-10:30 og svo er hópur sem er einungis í Síðumúla fimmtudaga kl. 12:30-13:45. Fólk þarf að skrá sig á jóganámskeiðið sem varir þessa lotu, sjá nánar í póstum frá Unni Guðrúnu.

Verkefni sem Hugaraflsfólki býðst að taka þátt í:

  • Erasmus+ verkefni. Hugarafl tekur þátt í fjölda erlendra verkefna sem hafa hlotið fjárhagslegan styrk frá Evrópusambandinu. Þátttaka í þessum verkefnum hefur meðal annars snúið að því að skipuleggja námskeið með erlendum leiðbeinendum, fara erlendis í þjálfanir, þróa námsefni og borðspil og þátttaka í öðrum viðburðum hérlendis sem erlendis. Áhugasömum er bent á að hafa samband við Dumitritu Simion dumitrita@hugarafl.is

  • Geðfræðsla Hugarafls. Einstaklingar á vegum Hugarafls fara í efstu bekki grunnskóla og menntaskóla til að fræða ungmenni um reynslu sína, batann, bjargráð og hvað sé mikilvægt að gera ef geðrænar áskoranir eiga sér stað og hvar megi leita stuðnings í umhverfinu. Þessi fræðsla byggir á persónulegri reynslu einstaklingsins og hefur gefið góða raun til að minnka fordóma og opna umræðu um geðheilbrigðismál. Áhugasömum er bent á að hafa samband við Fjólu Kristínu Ólafardóttur verkefnastjóra.

  • Klikkið hlaðvarp. Hugarafl gaf út vikulegt hlaðvarp (e. podcast) á netinu. Hlaðvarpið miðlar hugmyndafræði Hugarafls og opinni umræðu og viðtölum um geðheilbrigðismál til íslensks samfélags. Áhugasöm eru hvött til að hlusta á hlaðvarpið á: stundin.is, kjarninn.is (undir Hlaðvarp – Klikkið) eða hugarafl.is. Við myndum gjarnan vilja heyra frá ykkur ef þið mynduð vilja taka þátt í að endurreisa hlaðvarpið.

  • Ritnefnd. Ritnefndin heldur úti heimasíðunni hugarafl.is. Ritnefndin miðlar fréttum um geðheilbrigðismál á síðunni en getur einnig skrifað pistla, þýtt efni og skapað myndbönd eftir áhuga og málefni hverju sinni. Áhugasöm geta haft samband við Magga, Fjólu eða Auði. Einnig er hægt að senda ábendingu um vefinn á ritnefnd@hugarafl.is.

  • Skipulagning ráðstefna, námskeiða og annarra stakra viðburða í starfsemi Hugarafls. Hugarafl heldur ýmsa stóra viðburði í gegnum árið til að opna umræðu um geðheilbrigðismál og miðla reynslu okkar. Þessir viðburðir eru ræddir á Hugaraflsfundum og ákvarðanir teknar þar. Áhugasömum er bent á að sækja Hugaraflsfundi til að fá upplýsingar um hvað er á döfinni og mögulega grasrótarfundi til að vinna að verkefnunum í kjölfarið.